Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Mappe med alt om gjennomføring av fylkes og kommunestyrevalget i 2019. Bli kjent med våre nye lister til kommunestyret. Frister: Listeforslag: Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00. Sjekk om du står i mantall i kommunen din, forhåndsstemme fra 1. juli og valgdag den 9. september 2019

Informasjon på valg.no for de som ønsker å levere inn listeforslag

Innleverte listeforslag innen fristen 1. april 2019 kl 12.00:

 

 

Godkjente listeforslag

To lister med 14 kandidater hver er levert inn til valgstyret. Kandidatene til de ulike lister er nå tilskrevet og frist for å trekke seg fra lister til kommunevalg er utgått.

File Innlevering av politiske lister

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyret i Utsira kommune 1. april kl 12.00

Valg 2019 - innmelding av politiske lister

Da er det klart for et nytt valgår og valg av nytt kommunestyre og fylkesting for valgperioden 2019-2023. Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli og selve valgdagen blir mandag den 9. september. Frist for å levere inn politiske lister til kommunestyrevalget 2019 er mandag 1. april kl 12.00.