Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Innleverte listeforslag

To lister med 14 kandidater hver er levert inn til valgstyret.

Ved fristens utløp 1. april kl 1200 har det innkommet 2 lister til kommunevalget den 9. september 2019 på Utsira: Utsira Bygdeliste og Utsira Fellesliste. Begge disse listene stilte ved forrige valg. Kandidatene vil bli tilskrevet med mulighet for å trekke seg fra lista etter visse kriterier.

Når listene er brakt i orden, vil de bli lagt fram for valgstyret for endelig godkjenning, før stemmesedler blir trykket. Selv om det kan føles lenge til selve valgdagen 9. september, er det bare tre måneder til det er mulig å avgi tidligstemme.