Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg desember 2016

Utsira heder til Marnardal Kommune, Åsa Helgesen sin hjemstedskommune. Vår ordfører er med på teaterturne med 'Kvinnekuppet' på Sørlandet. Foto FVN

Jeg har vært på noen møter i Desember, og blir invitert til flere julebord, men i år fikk jeg bare til å delta på Eldrerådets(Rådet for eldre- og funksjonshemmet) julebord. Det var veldig hyggelig. Det var stort oppmøte og det ble servert god mat. Jeg vil spesielt takke Eldrerådet i år for en svært god innstats. Dere er synlige og har arrangert mange treff for eldre i løpet av året. Eldrerådet er også aktive med å komme med høringsinnspill og løfte frem synspunkter og behov fra øyas eldre.

Hovedfokus denne måneden har vært arbeid med budsjett og økonomiplan for de neste årene. Planen ble sendt ut på høring den 05. Desember, da med to ulike forslag fra listene. En klarte å komme i møte på de fleste punkter under formannskapsmøtet den 19. Desember, men noen saker var det kke aktuelt å bli enige om. Da vi skulle til behandling av planen på kommunestyremøte samme dag, fikk vi en svært sørgelig beskjed om at kjøpmann og tidligere poltitiker Leif Karsten Klovning var død. Vi valgte derfor å ikke starte en ny debatt rundt økonomiplanen og valgte å stemme over de to fremlagte forslagene, og det ble Utsira Fellesliste sitt forslag som blir liggende som budsjett og økonomiplan for 2017-2020.

Utsira har mistet mange innbyggere i 2016. Hele 8 stykker. Vi er et lite samfunn, alle kjenner alle, og de fleste har et forhold til hverandre. Det preger oss alle å miste så mange i løpet av kort tid. Det har slikt sett vært et tungt år, men samtidig vil jeg rose dere for hvordan dere har støttet hverandre i sorgen. Fordelen med å være et lite samfunn er at vi ser hverandre, og det er mange som gir omsorg og støtter hverandre. Jeg vil også rose de ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen. Dere er virkelig profesjonelle, rause og en stor støtte for de som har mistet sine kjære.

Jeg vil takke alle de som gjør en ekstra innsats for Utsirasamfunnet ved å være aktive i lag og foreninger. Dere er gull verdt og gir innhold og glede til Utsiras innbyggere og gjester. Takk til alle politikere som vier sin fritid til å sammen arbeide for et rikere og bedre samfunn på Utsira. Takk til kommunens ansatte for utholdenhet, innsats og omsorg. Dere holder kommunen gående i sorg og glede.

Godt nytt år til dere alle!

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 48

 

 

 

Kvinnekuppet

Kvnnekuppet

Uke 49

Formannskapsmøte

Kontordag

 

Kontordag

 

Kontordag

Uke 50

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kontordag/ Møte med Fylkeskommunen

Kontordag

Rep.skap og Reginorådsmøte Haugaland Vekst, Kårstø

Uke 51

Formannskapsmøte og Kommunestyremøte

Kontordag

Juleferie

 

 

Uke 52