Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg November

Bedehustreet og Siratun.. foto: Atle Grimsby

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Forslag til Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 ble lagt frem av Rådmannen onsdag 02. November. Forslaget ble presentert for formannskapet, gruppelederne og fagforeningene. Arbeidet frem mot høring har foregått hver for seg i de to listene. To forslag er lagt ut til høring, så vil det vise seg om en kan enes om et felles resultat på kommunestyremøtet den 19. Desember. Vi fikk det til i fjor, men det kan se vanskeligere ut i år.

KS Høstkonferansen

KS (Kommunenes sentralforbund) avholder årlig en høstkonferanse og en vårkonferanse. Jeg prøve å delta på begge, da det pleier å være nyttige temaer som er på dagsorden, samtidig som en treffer andre ordførere i fylket. Hovedtema denne gangen var frivillighet og arbeidsmarked, statsbudsjett og arbeidsmarkedstiltak gjennomført i kommunal regi. Det har ved flere anledninger blitt snakket om å opprette en frivillighetssentral i kommunen, men vi har ikke klart å etablere en på grunn av at ingen vil ta ansvar for organiseringen, men mange meldte seg til tjeneste for å utføre oppgaver så det står ikke på det. Nå har vi fått noen nye tips til hvordan dette kan la seg løse, så vi får se om vi kommer et steg videre etter jul.

Eiermøte Haugaland Kraft

Haugaland Kraft kan vise til et godt år, som skyldes kraftpriser og nett. Selskapet foretar store investeringer, spesielt i fiber og nett. Ellers ble det orientert om hva som skjer i de ulike undergruppene, Nettvirksomheten, Fiber, Prosjekt, Energi og Haugaland Næringspark. De er «på» i Haugaland kraft, og må stadig tenke nytt da teknologien og behov stadig endrer seg. I frykt av å avsløre noen hemmeligheter så utdyper jeg ikke mer av hva som ble sagt på møtet, og så får vi vente i spenning på hva som kommer derfra de neste årene. Utsira kommune eier 0,41% i Haugaland Kraft og får årlig et utbytte tilsvarende det det koster kommunen å leie Fiber til øya, ca. 400 000,-.  Dette er kanskje en gode ikke alle Sirabuer vet om at de får «sponset» av kommunen? Vi har kontrakt ut 2017, så nå skal avtalen snart reforhandles.

Kommunereform

Etter at Fylkesmann Magnhild M. Kleppa kom med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland, har vi ventet på å få et møte med henne for å få litt mer utdypende forklaring på hva som ble lagt til grunn for tilrådningen. Vi fikk til et videokonferansemøte nå i November. Utsira «gikk fri» i tilrådningen, men for nå, og blei oppfordra sammen med flere andre kommuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner». Vi informerte Fylkesmannen om at vårt arbeid med kommunereformen er over, og at vi ikke kom til å gjøre noen nye utredninger. Vi står ved kommunestyrets vedtak om å forbli egen kommune, og så venter vi på stortingsvedtaket til våren. Hvis alle de partiene som har sagt at «frivillighet skal legges til grunn» virkelig mener dette, så kan vi være trygge på en fortsatt kommunestatus.

Fylkesmannen så at vi har utfordringer i forhold til beliggenheten vår, og at det i utgangspunktet, sammen med vårt vedtak, var grunnlaget for deres tilrådning. Ellers ville Fylkesmannen høre mer om øykommunesamarbeidet, og syntes dette er et spennende samarbeid. Vi bør se på hvordan vi best kan løse fremtidens tjenester på best mulig måte, og bør sammen med de andre øykommunene være aktive med i rollen for å få til gode interkommunale tjenester, for det er vi avhengige av nå vi er så små.

Andre temaer som ble diskutert var, behovet for ny sjøkabel, næringsarealer, næringsetablering, kulturlandskap, omsorgsboliger og utdanning. Fylkesmannen konkluderte med at «på Utsira er det FRAMTIDSTRU!»

Fylkestinget og Rutebåten Utsira

Da er det bekreftet fra posisjonen i fylket at Utsiraruten får mer midler til økt rute med halvårseffekt i 2017 på 250 000kr og 500 000 de neste årene. Det vil si at vi endelig har kommet i mål med kampen om helårsruta «sommer hele året». Det har vært en lang kamp, og det måtte et politisk skifte til for å klare det, men den som venter …

Forslaget skal vedtas i Fylkestinget den 13. Desember, men seieren er allerede tatt ut i media. Nrk og Haugalandsavisene og -radio ringte samme dag som forslaget ble lagt ut til høring. Men vi kan nok berolige oss med at det skal mye til for at det forsvinner ut igjen, da dette forslaget er støttet og lagt frem av alle partiene på fylket unntatt Høyre.

I tillegg er det lagt inn en tekstdel som sier at fylket skal utrede et alternativt anløpssted for Rutebåten Utsira. Dette har vi ved flere anledninger i møte med Fylkesordfører og -varaordfører tatt til orde for, men uten at det har skjedd noe. Nå er det presset seg frem politisk, og vi venter i spenning på resultatet på hvor det er mest fornuftig for båten vår å gå.

Kvinnekuppet

Jeg har vært borte 8 dager i forbindelse med øving til teaterstykket «Kvinnekuppet». Kvinnekuppet skal ut på turne igjen, denne gangen skal vi spille på skoler på Sørlandet og ha kveldsforestillinger på Kilden Teater i Kristiansand. Jeg kommer til å bli borte nesten alle ukedagene i Januar til dette prosjektet, men er tilgjengelig på mobil og mail, og flytter de møtene jeg kan til Februar.

Jeg ønsker alle en fredelig juletid og et godt nytt år!

 

 

Marte Eide Klovning, Ordfører.