Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg September 2016

Mørk fyrlykt i fullmånelys. Foto : Atle Grimsby

Tilbake igjen

Da var jeg tilbake på jobb. Takk til Tor Erling og Tove som har fungert mens jeg har vært i permisjon. Det er alltid litt skremmende å komme tilbake, vi arbeider på ulike måter, og en har mistet litt kontrollen, men det er heldigvis greit å komme på plass igjen. Ting tar tid i den kommunale sektoren, så heldigvis er det ikke skjedd all verdens mens jeg var borte, men mye godt arbeid er allikevel gjort. Samtidig har det vært sommerferie. Tor Erling ønsker å følge opp noen saker videre, da spesielt arbeidet med å få finansiert og lagt ny sjøkabel til øya. Så her legge vi inn alle krefter.

Besøk fra Krf, Ap og Sp

Det har vært en del besøk i August og September. Stortings- og fylkespolitikere fra Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært på Utsiravisitt. Det setter vi stor pris på. Det gir oss anledning til å ta opp saker som står på agendaen, og de blir kjent med Utsira på nært hold. De får et inntrykk av hvordan vi lever her ute, hvordan kommunen er bygget opp og de får kjenne på bølgene under overfarten til og fra øya. Det er nyttig når vi frir til fylket om midler til mer ruteforbindelse, det er nyttig når vi snakker om avstandsulemper i forbindelse med kommunereformen til stortingspolitikerne og det er nyttig når vi snakker om det levende samfunnet som sviver og går her ute i vest.

Hovedbudskapet til alle partiene var at vi trenger næringsetableringer for å flere arbeidsplasser, og igjen flere innbyggere. Vi må ha flere private arbeidsplasser, gjerne statlige arbeidsplasser, men vi siktet til etableringen av Utsira Laks, og da er vi avhengige av at det legges ny sjøkabel.

Haugaland Kraft og sjøkabel

Jeg, Tor Erling og Rådmann Bjørn var i møte med Haugaland Kraft i forrige uke. Agendaen var å få Haugaland Kraft til å få bedre forståelse for de uforholdsmessig store kostnadene anleggsbidraget vil gi nye etablerere på Utsira. Dette hadde de full forståelse for, men, som tidligere står de fast på at de må behandle sine eiere og kunder likt. De har et regelverk og en eierstrategi å forholde seg til og skulle det gjøres en ekstrabevilgning til Utsira måtte det i tilfellet tas av utbytte til eierkommunene. Det kan vi alle enes om at er et dødt løp. Vi ba også om de kunne vurdere restverdien av den eksisterende kabelen på ny, men heller ikke dette ville de vurdere på nytt da de mente at disse beregningene var gjort så presist som mulig av flinke fagfolk i Haugaland Kraft. Et annet moment som ble tatt opp var forskjellen mellom å legge strømkabel på land i forhold til i sjø, men når det gjelder anleggsbidraget var det ingen forskjell om kabelen legges på land eller i sjø.

Vi har da fått avklart disse spørsmålene, uten positivt resultat, så nå må arbeidet fortsette politisk. Vi har informert ordførerne på Haugalandet om saken, og de sier at de vil støtte oss så langt det lar seg gjøre, men at de vil dele utbyttet sitt med oss kan vi nok se langt etter J

Jeg har bedt Rogalandsbenken på Stortinget om et møte, så vi får håpe at de har tid til oss. Vi reiser til Oslo så snart vi får komme.

Ellers venter vi på finansieringsplan og forretningsplan fra Utsira Laks, og en detaljprosjektering og planlegging av legging av ny kabel fra Haugaland Kraft, før vi kan sende av gårde en søknad om del finansiering til Fylkeskommunen og Olje- og energidepartementet. Prosjektet er anslått å koste rundt 30 millioner kroner.

Tv- aksjonen

Tv-aksjonen i år går til Røde Kors og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å si at jeg håper sirabuen tar godt imot årets bøssebærere, som dere alltid gjør, og samtidig vil jeg oppfordre våre bedrifter og organisasjoner til å gå inn på www.giverstafetten.no å gi sin støtte. Utsira kommune har i år gitt 5500 kr.

Samrådsmøte med Solvind

Møtet var initiert av Solvind der kommunen og andre interessenter var invitert til en oppdatering av prosjektet Utsira 2. Solvind skal nå i gang med konsekvensutredning og konsesjonssøknad. Det ble informert om status for prosjektet, som nå planlegges med 3 nye turbiner i stedefor de meldte 5. Tiltaket vil på grunn av justeringen være mer i tråd med den vedtatte kommuneplanen og mindre problematisk i forhold til støy. Det ble vist til rapporter som er bestilt og kildehenvisninger for rapportene ble lagt frem.

Kommunereformen

I forrige uke kom Fylkesmann Magnhild M. Kleppa med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland. Utsira «gikk fri» for nå, men blei oppfordra sammen med flere andre kommmuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner».

«Dei mest aktuelle kommunane for vidare dialog:

•Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)

•Hjelmeland (Strand/Forsand)

•Bokn (Tysvær)

•Utsira (Haugesund/Karmøy)

•Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»

Hva Fylkesmannen mener vi i praksis bør gjøre etter hennes forslag nå er lagt frem får hun svare på når vi treffer henne til møte i løpet av oktober. Men, vi har gjort vårt vedtak, og det er det vi forholder oss til. Vi har brukt nok tid og penger på denne reformen, og vil nå bruke energien vår på å utvikle kommunen vår og ikke avvikle den.

Høst

Hummer sesongen er i gang for fullt med ivrige voksne og barn. Fuglefolket er ankommet, la oss håpe de finner noen sjeldenheter, jeg hører for øvrig rykter om at de stikker av til de andre nærliggende øyene som Kvitsøy og Røvær.. Det ryktes at det kan ha noe med at vårt fyrlys er slukket og at fuglene derfor ikke finner øya vår i mørket. I så fall er det en god grunn til å sende brev til Kystverket om «situasjonen». Lys i fyret er uansett et håp og ønske hele året.

Vi ønsker Røde kors med «Ferie for alle» velkommen i neste uke og våre egne skoleelever god høstferie.. Nyt denne fine måneden, det ser ut til at vi er heldige med været.

Mvh

Marte Eide Klovning

 

Ordfører