Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg Februar

Trænatur

Som liten kommune har vi andre utfordringer, behov og muligheter enn store bykommuner. Etter at 10 øykommuner gikk sammen for å samarbeide om utredning i forbindelse med kommunereformen, har jeg, og sikkert mange andre, sett nytten av å ha en god dialog med likestilte øykommuner. Jeg til nå vært på Kvitsøy, den sørligste, og Hasvik, den nordligste, av de 10 øykommunene i «Øykommunesamarbeidet». Nå ville jeg oppleve og lære av Træna kommune. Træna ligger i Nordland og har i underkant av 500 innbyggere. Træna har en årlig musikkfestival med mellom 5-6000 gjester og besøkende i løpet av den ene uka festivalen foregår, som regel i Juli måned. Hele øyas befolkning er med på dugnad og overskuddet av festivalen gir de tilbake til øyas innbyggere ved å sponse ulike andre arrangementer, kjøp inn utstyr til idrettslag osv.

Jeg forhørte meg med Tove Grimsby, leder av Utsira Reiseliv og festivalsjef for Siradagane, Anders Klovning om de ville bli med. Tove ble med, Anders kjenner styreleder for Trænafestivalen, og er jevnlig inne med fisk til mottakene på Trænafiske, så han hadde kanskje sett og hørt nok allerede. J Menighetsrådgiver Katrine Klovning ønsket også å være med, da det har vært et tema å bruke kirken mer til kulturelle arrangementer, som f.eks. under Siradagene. Dette gjør de på Træna. Vi var innom både Kirke, et Kapell og en kirkegård på turen. Ønsker du å høre mer om turen, hva vi så, hva vi lærte og ble inspirert av kan du komme på Kommunestyremøte den 03. April.

Tildeling fra fylket til Utsira Art og Lyd i Havet

Utsira Art og Lyd i Havet(Nytt kulturarrangement) har blitt tildelt midler av Regional- og kulturutvalget i Rogaland Fylkeskommune. Utsirart ble i 2014 tildelt støtte fra fylkeskommunen.

I vurderingen av Utsira Art ser Fylkeskommunen det som «positivt at øya satser på gatekunst, og prosjektet anses som regionalt viktig å få gjennomført.» «Tiltaket bidrar til utvikling av kulturlivet i fylket og tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet»

 Vi gleder oss over tildelingen fra fylket, og ser frem til mange gode nye kulturopplevelser det neste halvåret.

Rutebåten Utsira AS

Rutebåten Utsira skal på verksted fra 18. April og regner med å være borte i 2 uker. Røværfjord vil gå i ruta i mellomtiden. Vi får håpe på godt vær.

Melding fra styreleder i Rutebåten kan fortelle at RKT (Kolumbus) har mottatt 500 000 i støtte til å se på muligheten for å gå over på en hybridløsning på MS Utsira. Denne søknaden skrev styret i Rutebåten Utsira for Kolumbus – men Kolumbus sendte på vegne av styret. «Det er viktig å forstå at det er for utredning og vi er godt i gang med arbeidet. Prosjektansvarlig er godkjent og godt i gang med arbeidet. Mannskapet om bord involveres godt og er gode bidragsytere i arbeidet. Mannen som bygget båten er også koplet på. Hvis utredning viser at vi kan gå over på en mer utslippsvennlig maskin vil vi også søke støtte til den ombygging av motor.» sier styreleder Hege Haukeland Liadal.

Gladnyhet: Ny rute fra 1. April. Endelig er helårsruta på plass, dog med en dag, tirsdagen, med 3 avganger. Dette er nødvendig med tanke på at mannskapet skal få unna litt vedlikehold ol. I løpet av uka. Jeg håper innbyggerne nå er fornøyde og setter pris på det tilbudet vi nå har fått. Vi har arbeidet med saken om mer rute i en mannsalder, og nå når vi har fått det vi ville «sommer hele året», så håper jeg dere gleder dere over dette.

Politisk ser vi på dette som en vunnet sak og vil nå fokusere på andre elementer i forhold til samferdsel, som eks. en mer miljøvennlig båt.

Enøk Siratun

Siratun begynner å bli noen år, og de tekniske anleggene på Siratun er over 30 år. Slike anlegg beregnes å ha en levetid på mellom 15-25 år. Det ble gjort en vurdering av anlegget og laget en SMI-rapport i 2012, som medførte at kommunestyret da rehabiliterte anlegget i Sirahallen, men valgte å utsette Siratun til senere på grunn av økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, blant annet da ventilasjonsanleggene leverer ca. halve luftmengde i forhold til de krav som stilles i dag, men formannskapet har ikke vært enige i valg av prosjektstørrelse og kostnader. Saken skal opp til behandling førstkommende mandag i formannskapet.

«Politikere i utakt med folket»

Jeg sitter i styret i Lokalsamfunnsforeningen, som arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

Lokalsamfunnsforeningen arrangerte sammen med Fagforbundet og Politiets Fellesforbund i Februar konferansen «Politikere i utakt med folket».

Temaet for konferansen var det omfattende reformarbeidet som pågår og har pågått i Norge de siste årene og virkningen av reformene for samfunnet og oss som innbyggere.

Politireformen, Nav-reformen og Kommune- og regionreformen ble belyst og hovedfokuset for konferansen var de samlede virkningene alle disse reformene har på samfunnet.

Nå er vi så «heldige» at Fylkesmannen ikke anbefalte sammenslåing for oss, ennå, og Høyre, Frp og Venstre har ikke satt oss på lista over de som kommer til å bli tvangssammenslått i denne omgang. Frivillighetsprinsippet gjaldt tydeligvis ikke for disse kommunene. Selv om vi ikke er under kniven enda, betyr det ikke at det ikke kan skje, dersom reformen får leve videre til høsten. Vi bruker ikke på langt nær så mye tid nå på kommunereformarbeid, men jeg synes det fremdeles er viktig å være oppdatert og være med å kjempe imot denne sentraliseringen som har foregått de siste årene.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Uke 5

 

 

 

Kontordag

Kontordag

 

Styremøte i Lokalsamfunnsforeningen

Uke 6

Konferansen: «Politikere i utakt med folket»

Kontordag

Informasjonsmøte om Enøk-Siratun

(Syke barn)

(Syke barn)

 

 

Uke 7

Kontordag

 

 

Kommunestyremøte

 

Avreise Træna

Ankomst Træna

Øyseminar

Øyhopping

Avreise Træna

Uke 8

 

Kontordag

 

Kontor

Idemyldringsmøte formannskapet

Kontordag

 

 

Uke 9

Kontordag

- Møte med Rådmann

- Møte: «Kvinner i arbeid» fortelle om jobben min