Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg for mai

Utsira Fyr framlieavtale for private. Foto: Atle Grimsby

Utsira Laks

Utsira Laks er gitt tillatelse for grunnarbeidet og vei til det planlagte oppdrettsanlegget. Ellers er vi veldig spente på om Utsira Laks blir en realitet, vi håper og krysser fingrene. Vi kan ikke annet enn å være optimistiske med tanke på at dette kan gi oss titalls med nye arbeidsplasser. Vi vet at det gjøres et grundig arbeid nå for å få på plass investorer og aktuelle kunder, men vet at vi ikke får noe svar antageligvis før etter sommerferien.

Samfunns- og næringsutvikling

I Desember sa vi opp avtalen med Haugaland Vekst. Haugaland Vekst har fungert (og vil fungere til 1.1.2019) som vår næringsavdeling. Vi vil fortsatt være en del av Haugaland Vekst i 2019, men da som medlem av regionrådet.

Vi ønsker å se på en annen måte å arbeide med næringsutvikling, og har i den sammenheng opprettet en Samfunns- og næringsutviklingsgruppe, bestående av formannskapet og gruppeledere. Vi vil bruke god tid og se på ulike måter for hvordan Utsira kommune best kan arbeide med nærings- og samfunnsutvikling, og har til nå hatt 3 møter, og invitert ut ulike ressurser for inspirasjon og råd. Den 19. Juni har vi invitert ut professor i bygdeutvikling, Dag Jørun Lønning, til et åpent møte for alle som har interesse av stedsutvikling. Vi håper mange tar turen. Se våre Facebooksider, postkassen eller våre hjemmesider for mer informasjon.

Enøk prosjektet

Som dere nok har lagt merke til, så er det mye som kommer ut av 1. etasjen i Siratun om dagen. Kommunestyret vedtok i April å starte del 2 i Enøk Siratun. Del 1 var Sirahallen, som ble rehabilitert i 2013. Del 2, Siratun, ble utsatt pga. økonomi. Nå ser vi at det er på høy tid, økonomien er bedre og vi har utsatt det ut lenge nok. Prosjektet koster oss 5,7 mill. kr, 4 mill. kr er tatt opp i lån og resten er betalt med årsoverskuddet fra fjorårets regnskap. Prosjektet er planlagt ferdig i Januar 2018.

Enøk nytt ventilasjonsanlegg

Rutebåten Utsira AS

Utsira kommune har ikke hatt en eierstrategi for Rutebåten Utsira, og har nå satt i gang en prosess for få det på plass. Kommunestyret ser behovet for å ha en eierstrategi for å videreutvikle god styring mellom kommunen og styret.

Den gjeldende avtalen for Rutebåten Utsira med Rogaland Fylkeskommune gjennom Kolumbus gjelder frem til 31.12.24. Kolumbus har som mål at all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi innen 2024, og Utsira kommune har som mål å bli en nullutslippskommune innen 2020. Det har derfor vært naturlig at en ser på en mer miljøvennlig løsning for båten som skal gå mellom Utsira og fastlandet. Utredninger er gjort, med statlig tilskudd, og rapporten, som ble utført av Wartsila ble presentert på Generalforsamling til Rutebåten Utsira. Her ble flere løsninger presentert, både utbedringer på eksisterende båt og ny elektrisk ferje. Det blir en spennende prosess å følge for å se hvilket båttilbud vi har til og fra øya vår i 2024.

Utsira Fyrstasjon

Utsira kommune har vedtatt å legge deler av driften på Utsira Fyrstasjon ut til private. Mye spennende og godt arbeid er gjort de siste 10 årene med Utsira fyrstasjon, og mye av det kulturelle som skjer på Utsira gjennom året, har sitt utspring herfra, gjennom Kunstnerboligen og Fyrgalleriet.

Vi ser at det er et enda større potensiale for driften, men administrasjonen har ikke kapasitet til å bruke mer tid på det. Derfor er det vedtatt at vi lyser ut driften til private aktører i en fremleieavtale. Dette er klargjort med Kystverket, i og med at det er de som eier fyrstasjonen, og vi har en leieavtale med dem.

Utsira kommune ønsker en god dialog med en evt. ny driver, og forbeholder seg retten til å beholde driften slik den er i dag, dersom det ikke kommer den rette søkeren.

Vi håper at dette kan ende i mer aktivitet på Utsira fyrstasjon og at noen kan ha dette som en helårsarbeidsplass.

Følg med og del når utlysningen kommer.

God helg!

 

Mai

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

18

1. Mai Fri Dag

Kontor

Kontor

Kontor

Permisjons-dag med LJ

19

Kontor

Permisjonsdag

med LJ

Kontor

Kontor

General-forsamling Rutebåten

20

Formannskapsmøte

Kontor

17. Mai

Kontor

Kriseledelsen

Permisjons-dag med LJ

21

Folkevalgtopplæring:

Folkevalgtprogrammet «Den handlekraftige kommunen»

Kontordag

Kontordag

Innbygger-møte

Kristihimmelfartsdag

Permisjons-dag med LJ

22

Oppstartsmøte Eierstrategi Utsira kommune

Kommune-økonomidagen, Fylkesmannen og KS, Stavanger

Permisjons-dag med LJ