Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg for mars og april

Vindturbinene på Tranheim. Foto: Atle Grimsby

Ordførerlogg Mars og April

Disse to månedene har jeg vært en del borte i forbindelse med teaterstykket «Kvinnekuppet». Jeg får ofte spørsmål om hvordan jeg med 3 barn og ordfører får tid til dette. Vel, jeg har tatt meg tid til det. Mange tidligere ordførere på Utsira har hatt en jobb i tillegg til ordførervervet, oftest med arbeid inne maritime yrker. De har da vært borte halve året, og vært ordfører når de var hjemme. Så da kan vel også jeg ha en liten ekstra jobb for et par måneder i året. Nå er «ekstrajobben» min ferdig.

Dette er tredje gangen jeg er ute på turne med Kvinnekuppet. Mange har sett stykket, ikke minst mange ungdommer. Det har vært med ulike tilbakemeldinger, men for det meste positive. Jeg opplevde at en gutt, som var russ, kom bort og gav meg en klem i Kristiansand og fortalte at stykket «grep han midt i hjertet». Jeg er glad for å kunne få gjøre dette, og fortelle en del av Utsiras historie.

Jeg har, i tillegg til å stå på scenen, også fortalt om historien og prosessen med «Kvinnekuppet» til politikere i Kristiansand, bl. Annet Krf sin kvinnegruppe og KLP i Agder.

Når jeg er borte slik blir det lite tid til møter, så da er det Varaordfører som må stille opp. Det ble en del denne gangen, men en del ble også avlyst pga. mange innstilte turer da Røværfjord gikk i Utsiraruten. Det jeg får gjort er å svare på telefoner og mail, og i tillegg har jeg denne gangen jobbet med å hjelpe Siradagane til å få sponsorer. Så har du og din bedrift anledning og lyst til å støtte opp om årets Siradagar, eller du kan tipse om noen, så hadde det vært flott. Siradagane er kun frivillig arbeid og alle inntekter går til festivalen. Vi håper mange kan bidra og at alle tar turen til årets festival.

Søppelplukking

Det har vært mye fokus på strandrydding rundt om i landet i ulike medier den siste tiden. På Utsira har dette vært fokusert på i flere år. Velforeningen har hatt årlige vårrengjøringer og Kystlaget har hatt strandryddedager. Den offisielle strandryddedagen var nå den 6. Mai. På Utsira var det ikke noe organisert denne dagen, men jeg ser på Facebook og Instagram at flere private har vært og ryddet denne dagen. Takk for det.

Kommuneadministrasjonen skal ha ryddedag den 16. Mai. I tillegg er vi i kontakt med Kystlotteriet for å se om vi kan bli medlemskommune. «Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering

Ellers vil vi som kommune gjerne bidra med å tilrettelegg for at flere plukker gjennom hele året. Vi vil komme tilbake til dette enten i form av Kystlotteriet eller en annen ordning, slik at folk kan hente sekker til å ha plast og annet søppel i og et sted å levere dette.

Fra en av mange ryddeaksjoner i regi Kystlaget Utsira i mars og april

Kommunalpolitisk toppmøte

Et årlig treff for ordførere og varaordførere i hele landet. Årets tema var «Helt innafor», og det ble blant annet diskutert og satt spørsmål ved hvordan vi som kommune kan ta et større ansvar for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet? Dette er et tema jeg gjerne vil at vi tar opp igjen til diskusjon i formannskapet. Vi har tidligere prøvd å få etablert en Frivillighetssentral, som kan være et alternativ. Dette ble det ingenting av da det ikke var nok personer som meldte seg til å ta et større ansvar i organiseringen og etableringen av denne sentralen. Jeg tror vi heller må se på hvordan kommunen kan være pådriver i en slik frivillighetssentral/jobbsentral. 

Erna Solbergs kloke ord for dagen: «Jobb for et større mål enn deg selv».

LVNK

Jeg er nylig valgt til nestleder i LVNK (Landssammenslutningen for vindkraftkommuner). Jeg har tidligere vært styremedlem og vara. LVNK sin hovedoppgave er å jobbe for å sikre gode rammevilkår for vindkraftkommuner. Det har blant annet blitt jobbet for å sikre fortsatt eiendomsskatt, noe som den sittende regjeringen foreslo å fjerne, men som nå er oss fortalt ligger i en skuff, og der bør den ligge. Det er viktig at samfunn der en setter opp vindmøller får noe tilbake. Det er store inngrep i naturen, og de fleste er opptatt av det visuelle momentet med store vindmøller i nærheten, mens noen synes bare det er flott.

Den største og første vindmølleparken i Norge ligger i Smøla kommune. Vindkraftparken har 15 ansatte og 68 vindmøller. Kommunen får inn ca. 10 millioner i eiendomsskatt i året fra parken. Smøla kommune er opptatt av at disse pengene ikke skal gå til drift, men de skal brukes på ting som de ellers ikke hadde hatt råd til uten vindparken. De har blant annet bygget idrettshall og kulturhus for disse pengene, og dette sier de skaper Bolyst!

På konferansen ble det sagt at «vinden puster vannkraften i nakken». Det vil komme til å bli bygget mer vindkraftverk enn vannkraftverk  i Norge fremover. Konsesjoner i NVE blir gitt etter mål om hvor mye som er sagt skal satses på av politikerne, det er derfor et politisk spørsmål om hvor mye som skal produseres. Vassdrag- og energidirektøren i Norge tror at i 2020 vil 10% av all strømmen vi produserer i Norge komme fra vindkraft.

Verden skal slite med å nå togradersmålet uten fornybarenergi!

Øykommunesamarbeid

Øykommunene fortsetter å treffes en gang i halvåret, selv om arbeidet med kommunereformen nå er avsluttet. For denne gang. Vi ser på andre områder hvor vi kan samarbeide og hente inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Denne gangen ble det mye fokus på digitale løsninger innen kommunal sektor, som telemedisin, heving av digital kompetanse i de ulike etatene, nye digitale hjelpemidler i forhold til informasjon til innbyggere osv. Træna hadde også en runde med sin nærings- og utviklingssjef om hvordan de jobber med nærings- og samfunnsutvikling.

MARS

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 9

 

 

(Begravelse)

Kontordag

Kontordag

Uke 10

Kontordag

Kontordag

Kvinnekuppet forestilling i Kristiansand

Hjemreise Kristiansand

Kontordag

Uke 11

Formannskapsmøte

Møte med Tore Nærland

FRI

Møte med Statens Vegvesen, Haugesund

Dialogmøte med skolen

Permisjonsdag med LJ

Uke 12

Øykommune-samarbeid, Oslo

Øykommune-samarbeid, Oslo

FRI

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

Uke 13

FRI

Kontordag

Styremøte Haugesund Teater, Haugesund

Kontordag

Permisjonsdag med LJ

 

APRIL

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 14

Nærings- og samfunnsutviklings-møte.

Kommunestyremøte

Kontordag

KS- Toppmøte, Oslo

Årsmøte og konferanse LNVK, Oslo

Permisjonsdag LJ

Uke 15

FRI

Hjemmekontor

Påskeferie

Påskeferie

Påskeferie

Uke 16

Påskeferie

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Uke 17

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet

Kvinnekuppet