Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg januar

Rutebåten anno 1992 med plass til en bil på dekk. Foto: Atle Grimsby

«Ordførerlogg»

Jeg har nå hatt noen måneders pause fra loggen. Jeg ville høre litt rundt om det som stod var interessant. Loggen ble til på oppfordring fra formannskapet som mente at ingen visste hva jeg gjorde som ordfører. Men leser folk det som blir postet?

Jeg har nå har fått litt tilbakemeldinger på at folk ikke har behov for å se kalenderen min og at jeg heller ikke trenger å skrive om alt jeg har deltatt på. Så videre vil det komme «logger», eller hva en vil kalle det, når det føles naturlig. 

Et nytt år er her, og det er alltid godt å begynne med ny giv etter en god ferie. Jeg er så heldig at jeg skal få bytte kontor i løpet av måneden. Det gamle Nav -kontoret står tomt, og jeg skal få flytte dit. Jeg ser frem til et større kontor, med bedre plass til møter.. og ikke minst litt bedre utsikt.

Kommunestyret vedtok som kjent en felles budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. Det skal bygges omsorgs- og kommunale boliger på Hovland, skolen skal få prøve ut skolelunsj fra høsten 2018, vi har gjeninnført «rådveldesum Grønn Øy» og vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling. Formannskapets medlemmer og gruppelederne samles i det vi har kalt for «samfunnsutviklingsgruppa» 10.01 for å diskutere tiltak og ordninger for nettopp næringsutvikling og hvordan vi skal nå visjonen om 0-utslipp.

Førstkommende fredag 05.01 vil representanter fra Kolumbus, Wärtsila og styret i Rutebåten komme til Utsira og informere politikerne om prosessen for mer miljøvennlig drift av MS Utsira. Politikerne i Utsira kommune gjorde i siste kommunestyre i 2017 vedtak om å gi styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å utrede og prosjektere muligheten for mer miljøvennlig drift.

Utsira kommune har en 0-visjon vi skal nå innen 2024 og Kolumbus har et mål om fossilfri drift innen 2024. Vi er opptatt av å nå disse målene, men det viktigste for oss er at dette ikke skal få en negativ konsekvens for Utsirasamfunnet. Vi har derfor stilt som minstekrav at dagens rutetilbud skal opprettholdes eller bedres. I tillegg forventes det at dagens driftstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune opprettholdes.

Dette er en stor investering og vil gi et meget positivt resultat med tanke på miljø og omdømme. Vi må bare passe på at det ikke går på bekostning av et rutetilbud som kanskje ikke er optimalt fra før, men som er det beste det har vært.  Vi satser på at møtet på fredag vil gi oss svar på våre spørsmål, og at vi kan føle oss trygge på at dette er veien å gå. Endelig vedtak vil uansett ikke komme før Generalforsamlingen møtes til våren.

Ha en fin dag,

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune