Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Utvidet dugnad

Melding fra ordfører...

Kjære Sirabuer!

Da har vi fått vite at regjeringen viderefører alle tiltak. Det vil si at vi skal fortsette å følge de nasjonale retningslinjene og tiltak til over påske, i første omgang til den 13. April. Regjeringen vil komme tilbake til om tiltak kan mykes opp eller om det må ytterligere innstramminger til innen denne datoen. Det kan blir justeringer av tiltakene i perioden, men hovedgrepene vil stå fast. 

Så inntil videre oppfordres vi til å fortsette å vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand. Hold 2 meters avstand innendørs og ikke være flere enn 5 personer utendørs, dette gjelder ikke familie. For mer informasjon om tiltakene se: www.regjeringen.no 

Politisk har det ikke blitt avholdt møter de siste to ukene, i påvente av svar på hvor lenge dette varer. Nå blir det ytterligere 3 uker med de samme restriksjonene og vi må nå gjøre en ny vurdering for hvilke møter det er behov for å avholde, da digitalt. Regjeringen har lagt godt til rette for at vi skal kunne gjøre vedtak uten at det krever fysisk tilstedeværelse av medlemmer. 

Kriseledelsen har daglige møter der vi vurderer situasjonen fortløpende. Per dags dato er det ikke påvist noen smittetilfeller i kommunen vår. Vi har oppdateringer fra de ulike etatene, og tilbakemeldingene er at ting går greit. Vi ser at det er ulike tiltak som blir iverksatt i kommunene i landet, men vi forholder oss til de nasjonale føringene. Det har ikke blitt oppfordret til å gjøre egne smittevernstiltak.

Kommunene har ukentlige møter med Fylkesmannen og får gode råd herfra, og muligheten til å stille spørsmål. Dette har vært nyttig i de situasjonene vi har vært usikre på tolkningen av noen av tiltakene som er kommet fra nasjonalt hold. Ordfører har ellers ukentlig møte med Haugalandsordførerne, og rådmannen med rådmannskollegiet. Her deles råd og ideer. 

Det ble i dag igjen poengtert at vi rådes generelt til å unngå unødvendige fritidsreiser og at hytteforbudet opprettholdes. Jeg vet at mange kunne tenke seg å ta påskeferien på Utsira, og både næringsliv og innbyggerne skulle ønsket dere hjertelig velkommen, hadde vi nå levd i en normal hverdag. Vi håper dere kommer tilbake når denne unntakstilstanden er under kontroll og det fra nasjonalt hold er åpnet opp for dette. For vi setter pris på hver og en av dere som velger å bruke tiden deres sammen med oss her ute. 

Husk at ingen har fasiten på hva som er det riktige å gjøre, men dersom alle blir med på denne dugnaden og følger de nasjonale retningslinjene, så gjør vi i hvert fall alle det beste vi kan gjøre for å komme best mulig ut av denne situasjonen. 

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører