Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Hva skjer i kommunen?

Plakat Siradagane 2019
Vi har sakset fra ordfører sin post i kommune-appen vår. Møt Marte på stand under Siradagane på lørdag 8. juni

Program for Siradagane  .. mer om kommune-appen

"Det går en stund mellom hver gang det kommer ut informasjon fra både ordfører og administrasjonen i kommunen. Informasjon til innbyggerne er en plikt vi har, men i hvilken grad og i hvilken form det skal komme ut, er det store uenigheter om. Noe av det jeg som ordfører for mest tilbakemeldinger på er at det er for lite informasjon, og når det kommer ut informasjon, så er det i feil kanal. En når ikke alle med lapp i postkassen, eller bare på Facebook, eller via Appen, eller med lapp på butikken og Siratun. Så hva er løsningen? hvor mye, om hva og hvor ofte vil vi ha informasjon fra kommunen? Noen savner Siralappen, men den er tidkrevende og noen vil ikke ha den tilbake. Tips mottas med glede. Jeg har stand på Siradagane, kom gjerne med ditt innspill der.

Tidligere denne uka gav vi et tilbud, etter ønske fra eldrerådet og andre, om opplæring i data generelt og Utsira appen på Biblioteket. Ingen møtte. Fikk du ikke med deg at dette møtet fant sted, og kunne tenke deg å lære litt og få veiledning, så ta kontakt med Hildegunn på biblioteket, så ser vi om det er grunnlag for å sette opp et nytt etter sommeren.

Rutebåten Utsira
Noen har kanskje fått med seg at fylkesutvalget og -tinget nå har diverse saker angående Rutebåten Utsira til behandling. For å ta litt av historien så jobbet vi i mange år for å få øke rutefrekvensen, "Sommer hele året".
I 2013, fikk kommunen beskjed om at dersom Utsira ville ha flere avganger, måtte vi finne en kortere vei til land, for mer penger fikk vi ikke. Så kommunestyret den gang vedtok å utrede nytt anløp på Karmøy. Kommunen gjorde sin del, mens når saken kom til Fylkeskommunen ble den lagt i en skuff og har ligget der frem til i dag. De har ikke villet ta i saken, når synspunktene var så delte her på øya.

I 2015 fikk vi et politisk skifte i fylket, vi fikk penger til å lage helårsrute og har hatt denne fra høsten 2017. Etter dette har vi ikke brukt mer energi på anløpssaken, vi lot den ligge. I 2017 startet arbeidet med å utrede en ny båt eller bygge om eksisterende med hensikt om å redusere Co2 og NoX utslippene. Styret landet på ombygging av eksisterende båt til batterielektrisk drift, og saken skulle vedtas i Generalforsamling før sommeren. Det blir den ikke.

Prosessen har ikke vært enkel, og vi har hatt mange runder politisk. Grunnlaget for å gå i gang med prosessen i det hele tatt, var for å  posisjonere seg til båten skal ut på anbud i 2024.
Både Kolumbus og Rogaland Fylkeskommune krever lavutslipp i alle sine anbud fra 2024/2025, og dersom vi ikke gjør noe kan vi heller ikke levere anbud. Men nå viser det seg at vi kanskje ikke har mulighet til å gjøre noe som helst.

Etter sist møte med Fylkesordfører og samferdselsavdelingen i Fylket, stoppet prosessen opp. De mener det vil være en konkurransevridende fordel for Rutebåten Utsira As at vi eier en båt som Rogaland Fylkeskommune finansierer. Altså de kan ikke stille garanti for et nytt lån til ombygging av eksisterende båt. Så da står vi her, litt sjakk matt. Siste vedtak i Fylkesutvalget lyder: "overgang til fossilfri drift tas opp på et senere tidspunkt. Det samme gjelder eierskap av MS Utsira og videre driftskontrakt for Utsirasambandet etter utløp av nåværende kontraktsperiode med Rutebåten Utsira AS(31.12.2024)"

I tillegg har anløpssaken har blitt plukket opp av skuffen etter 6 år. Det vil si, administrasjonen i Fylket ville ha den debatten ut av verden, lande den, og innstilte på at båten skulle fortsette å gå til Haugesund, med service- og kolletivtilbudet som avgjørende faktor for valget. Noe vi som har representert kommunen i dialogmøtene har stilt oss bak.
Politikerne i fylket derimot ønsker ikke å ta den avgjørelsen helt enda, og vil utrede Karmøyalternativet videre. Vedtaket fra Fylkesutvalget lyder: "Eventuelt framtidig anløpssted på Karmøy utredes videre i samarbeid med Karmøy og Utsira kommune. Målet er kortere seilingstid som vil gi redusert energibehov og mulighet for økt frekvens."

Det kan kanskje være greit å få en skikkelig utredning en gang for alle av Karmøyalternativet, men det blir en spennende prosess å følge, og vi må være veldig tydelige herfra nå om hva vi ønsker for fremtiden til Rutebåten Utsira, hvem som skal eie den og hvor ofte vi ønsker at den skal gå og ikke minst hvor.

Utsira skole
Politikerne har vedtatt å videreføre mat i skolen. Tilbakemeldinger fra barn, foreldre og lærere har vært svært positive. Det er en god investering i våre barn for bedre læring og ikke minst for integrering og sosialisering.
Ellers er det vedtatt flere delingstimer i 1.-4. trinn. Det er stor forskjell på en 1. Klassing, som i dag er 5-6 år når de starter på skolen, og en 4. klassing. Det er utfordrende for både elever og lærere, så dette tror vi vil være positivt for alle. Vi håper de 5 som skal begynne til høsten får et godt første år med en myk overgang fra barnehage til skole. Samtidig vil jeg ønske våre 4 avgangselever lykke til på skole i byen, og velkommen hjem igjen :)

Opprusting av havnene i sør og nord
Vi er svært fornøyde med oppgraderingen av havnene i sør og nord. Det er gjort et godt stykke arbeid av entreprenørene. Det har, som alltid, vært et stort engasjement underveis, og mange venter på asfalt i sør. Fylkesmannen gav innsigelse på dette, og rådet veigrus. Vi får se hvordan det oppfører seg, og så sende en henvendelse på ny til Fylkesmannen på et senere tidspunkt om det blir nødvendig :). Ellers kommer turister og gjester med gode ord om arbeidet som er gjort.
Vi har også fjernet et "bed" utenfor Siratun. Dette har vært til irritasjon for mange i flere år, med et tre som aldri vokste seg stort og noen rufsete busker. Vi får gå for blomster i krukker i istedenfor.

Jeg blir å se på stand på Siradagane. Kom gjerne med gode ideer, tips og råd. Jeg tar med meg en forslagskasse, så kan du skrive det ned om du ikke vil si det til meg. Håper alle får ei fin helg og støtter opp om Siradagane! Vi sees!"


Delt fra Utsira kommune-appen.