Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Søknad om kulturmidler

Søknadssenter for kulturmidler fra Utsira Kommune. Her oppdateres fortløpende søknadsrunden for gjeldende år. Normal frist 15. februar og en årlig fordeling. Sjekk filer nedenfor for skjema og annen informasjon fra gjeldende søknadsår. i 2018 ble søknadspott økt med 25.000,- og at det er totalt 75.000,- til fordeling. Kulturmidler for 2019 er allerede fordelt. Neste frist 15. februar 2020.

Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se krav til rapportering av bruk av kulturmider i våre retningslinjer.

Manglende prosjektregnskap, årsoppgjør, rapportering for bruk av tidligere midler kan medføre reduksjon/bortfall av søkt beløp.

Vi har nå fordelt kr 75.000 til lokalt kulturarbeid

Totalt kom det inn 10 søknader med totalt søknadsbeløp på kr 117000,-. Vi har nå fordelt kr 75.000,- til lokalt kulturliv. Seks søknader om driftstilskudd og fire til større enkeltarrangement. Se nedenfor.

File Statutter for tildeling av kulturmidler

Vedtatt K&FH 03/13 og K-sak 17/13, og sist justert før tildeling i 2016

Historikk kulturmidler

Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2017, neste søknadsfrist vil bli 15 februar 2018