Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Søknad om kulturmidler

Vi har nå fordelt midler for 2021. Her oppdateres fortløpende søknadsrunden for gjeldende år. Normal frist 15. februar og en årlig fordeling. Sjekk filer nedenfor for skjema og annen informasjon fra gjeldende søknadsår. i 2018 ble søknadspott økt med 25.000,- og at det er totalt 75.000,- til fordeling.

Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se krav til rapportering av bruk av kulturmider i våre retningslinjer.

Manglende prosjektregnskap, årsoppgjør, rapportering for bruk av tidligere midler kan medføre reduksjon/bortfall av søkt beløp.

File Statutter for tildeling av kulturmidler

Vedtatt K&FH 03/13 og K-sak 17/13, og sist justert før tildeling i 2016

Historikk kulturmidler

Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2020, neste søknadsfrist vil bli 1. mars 2021