Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vi har nå fordelt kr 75.000,- til kultulivet på Utsira

Utsira kommmune har nå fordelt kulturmidler for 2020. Vi fikk innn 12 ulike søknader fra 8 ulike kulturaktører.

Vi har fordelt årets kulturmidler slik:

fordeling 2020 a Større versjon

Neste års utlysning vil skje i januar/februar 2021