Forside
Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Utsira kommune, KMD del 2