Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

2012

Skog og landskap oppdaterer sine gårdskart

Gårdskartene vil i morgen kl 08:00 være oppdatert i ny og mer brukervennlig utgave. Gårdskartene gir deg full oversikt over alle arealressurser på alle gårdsbruk i Norge.

Besøk av KSL

Husdyrbrukerene på Utsira hadde gårdsbesøk og jordbrukssjef hadde besøk av KSL på torsdag 3. mai. (KSL - Kvalitetssystemer i Landbruket)

Dyretelling pr 1. januar 2012

Det er som tidligere år kun tre husdyrbruk som har levert inn søknad om produksjonstilskudd innen fristens utgang idag den 20. januar. Søknadene gir grunnlag for våre dyretellinger.

Dyretall pr 1. juli 2012 i søknad om produksjonstilskudd

Det er fire husdyrbruk som har levert inn søknad om produksjonstilskudd innen fristens utgang idag den 20. august. Søknadene gir grunnlag for våre dyretellinger.