Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall pr 1. januar 2013

Villsau i januarsol på Klovning
Basert på leverte søknader om produksjonstilskudd presenterer vi en rykende fersk oversikt over antall husdyr i kommunen.

Samtlige (4) husdyrbruk på Utsira fulgte oppfordringen til Odin Jensenius og leverte elektronisk søknad via altinn.no. Dyretellingen viser fortsatt god vekst i dyretall og fortsatt tro på landbruk som næring på Utsira. Vi må gå flere ti-år tilbake i tid for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt 368 produksjonsdyr i 2013, 227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011 vitner om stabil vekst.

Nye unge brukere/forpaktere, god kanalisering av SMIL midler fra Fylkesmannen i Rogaland og langsiktig kulturlandskapsarbeide har gitt ny vekst i landbruksnæringen i Utsira Kommune.

Økningen i dyretall er størst i ny satsning til Utsira Villsaulag, samt ny giv i ammeku-produksjon.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2013

Dyreslag
Antall
Ammekyr  
32
Øvrig storfe kalv/okse
15
Sau
51
Villsau 270
Sum Produksjonsdyr
368

 

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg