Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall pr 1 januar 2014

Store mengder med villsau på Utsira. Her fra Utsira Villsaulag sin samling.
Basert på leverte søknader om produksjonstilskudd presenterer vi en rykende fersk oversikt over antall husdyr i kommunen
Samtlige (4) husdyrbruk på Utsira har levert elektronisk søknad via altinn.no. Dyretellingen viser fortsatt god vekst i dyretall og fortsatt tro på landbruk som næring på Utsira. Vi må gå flere ti-år tilbake i tid for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt 403 vinterfora i 2014, 368 produksjonsdyr i 2013, 227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Nye unge brukere/forpaktere, god kanalisering av SMIL midler fra Fylkesmannen i Rogaland og langsiktig kulturlandskapsarbeide har gitt ny vekst i landbruksnæringen i Utsira Kommune.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, samt ny  villsau besetning. Stabilt i kvitsau mens det er en liten nedgang i Ammeku-produksjon siden 2013.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2014

Dyreslag
Antall
Ammekyr   
25
Øvrig storfe kalv/okse
20
Sau 
50
Villsau 308
Sum Produksjonsdyr
403

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg