Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall pr 1. januar 2015

Villsauen i ly for stormen 'Nina'
Dyretall baserer seg oppgitte dyr i søknad om produksjonstillskudd med søknadsfrist den 20. januar. Hele (7) husdyrbrukere leverte inn søknader innen fristen. Alle søkte via papirløs ordning på altinn.no.

Fortsatt god vekst i produksjonsdyr (vinterfora dyr)

Det er flere ti-år tilbake i tid siden vi var så mange husdyrbrukere og for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt 445 vinterfora dyr på Utsira i 2015. Tidligere januar-tall: 403 vinterfora i 2014, 368 produksjonsdyr i 2013, 227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, og vekst i kvitsau. Nytt av året er at det ikke lenger skilles på villsau og kvitsau. Vi får et litt dårligere statistikkgrunnlag, mens bonden får enklere rapportering. Ammekuproduksjonen har stabilisert seg på tross av nedtrapping i en besetning.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2015

Dyreslag
Antall
Ammekyr   
22
Øvrig storfe kalv/okse
23
Sau / Villsau
346
Øvrige lam og værer  
54
Sum Produksjonsdyr
445

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg