Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall pr juli 2015

Villsau en viktig landskapspleier
Dyretall baserer seg oppgitte dyr i søknad om produksjonstillskudd med søknadsfrist den 20. august. Hele syv husdyrbrukere leverte inn søknader innen fristen. Alle søkte via papirløs ordning på altinn.no

Husdyrtellinger pr 1.juli levert inn av våre 7 bønder viser at landbruksnæringa på Utsira er i fortsatt i god vekst. For første gang har det vært over 1000 dyr i marka.  

Fullstendig oversikt over innrapporterte dyretall fra Utsira pr 1. juli 2015

Dyreslag 
2014 2015 Endring
Ammekyr 
30 26 -4
Øvrige storfe
27 49 +22
Søyer + vær
354
402 +48
Lam 
475 539 +64
Hest
1 +1
Sum 886 1017 +131

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige snaubeitede Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

En stund siden vi hadde hest i landbruks statistikken.

Hesten foretrekker å henge med ku-venner i stedet for rideturer.