Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretelling i januar

Villsau fra Utsira Villsaulag. foto: Atle Grimsby
innen søknadsfristen den 20 januar leverte syv husdyrbruk inn søknad om produksjonstilskudd. Husdyrtall oppgitt i søknad gir oss en fersk statistikk over ståda i landbruket på Utsira. Vi har hatt en firedobling i produksjonsdyr (vinterfora) i løpet av de fem siste år.
Vekst i produksjonsdyr (vinterfora dyr) og stabilt med unge brukere, selv om veksten flater ut siste år.

Det er flere ti-år tilbake i tid siden vi var så mange husdyrbrukere og for å finne like høye antall med produksjonsdyr i kommunen. Totalt er det nå 562 vinterfora dyr på Utsira i 2017. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Den fortsatte veksten i vinterfora dyr på Utsira skyldes i hovedsak Villsau-satsning i Utsira Villsaulag, og vekst i kvitsau. Det skilles ikke lenger på villsau og kvitsau. Ammekuproduksjonen er fortsatt stabil.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 1. januar 2017

Dyreslag 
2016 2017 Endring 
Ammekyr 
23 26 +3
Øvrige storfe 24 24 0
Søyer villsau/kvitsau
376
372 - 4
Lam/vær villsau/kvitsau
150 139 - 9
Hest 1 1 0
Sum 572 562 - 10

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg