Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Dyretall i oktober

Dekster-fe som holder strandenga åpen

Syv husdyrprodusenter har levert inn søknad om produsksjonstilskudd og RMP innen fristen den 15. oktober i år. Landbruksdiretoratet har hatt et overgangsår med tre søknadsomganger og ulike telletidspunkt for antall husdyr i de ulike kommuner. Det er også gjort en del endringer i hvordan vi teller sau, lam og værer i løpet av de ulike år. Likevel,.. siste år med fullstenig telling og sammenligningsgrunnlag er fra januar 2017 med totalt 562 vinterfora dyr på Utsira. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Her er siste telling pr 1 oktober 2019

Dyreslag 
2019 mars
2019 okt
Endring 
Ammekyr 
33 30 -3
Øvrige storfe 38 37 -1
Søyer villsau/kvitsau
404
464 +60
vær villsau/kvitsau
11
14 +4
Hest 1 1 0
Sum 487
547 +60
Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

Vi har hatt en vekst i saueholdet i løpet av de siste årene, men prisene har fått en kraftig knekk, samt manglende etterspørsel etter ull. Veldig bra at en av våre sauebønder Geir Helge Rasmussen setter fokus på dette. Les mer i NRK Rogaland.

https://gfx.nrk.no/_oDjoeRvKTEiY_cNggiaMwEA4yPE5gAyIhJC_1uUV-cA.jpg

Geir Helge Rasmussen i fjøset

Internasjonal uro påvirker direkte lommeboka til bonde Geir Helge Rasmussen på Utsira. Han går i minus på ulla han selger.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK