Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Refotograferingsprosjektet

Hesjelandskap i Kvalvik fra bibliotekets fotosamling
Foto til før/etter fotodokumentasjon fra Oscr Puschmann må være inne hos landbrukskontoret innen 20. april 2022

Som UKL område, så har vi også blitt en del av refotograferingsprosjektet uklfoto

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har siden 2010 leid inn landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann, NIBIO, til å refotografere landskapsmotiver i områdene.

Formålet med refotografering av områdene i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er

• å dokumentere den historiske utviklingen i landskapet

• å synliggjøre resultater av gjennomførte tiltak.

Bønder som skal gå i gang med tiltak oppfordres til før og etter foto.

Bildene , gamle skannede fotos skal være av høy oppløsning 3 - 10 MB og foto skal være delbare (ligge ute for allmennheten). 

null

Gjerne foto fra 1960 - 1980 tallet med lav sitkagranskog..

Ta kontakt med Atle Grimsby for kopiering/avfotografering

atle@utsira.kommune.no