Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Revidert SMIL strategi 2022 til 2026

Utsira kommune har vedtatt ny SMIL strategi for tildeling av Spesielle Miljøtilskudd i Landbruket for 2022 til 2026.
SMIL-Strategien skal gi en retning for prioritering av spessielle Miljøtilskudd i Landbruket på Utsira. Stategeien er sendt på høring til Lokale bønder og drivere av landbrukseiendom i Utsira kommune.
 
Nytt i strategien er en motivering til innkomne søknader før 1 juni, slik at man lettere for oversikt over tilgjenglige midler til fordeling.

Fristane kommunen har sett for søking på SMIL-midlar er:

·     Vår: Fortløpande søknader, men mest før 1. juni, då kommunen skal rapportere rapportere bruk/behov

·     Haust: Fortløpande, men mest før 1. september. I november returnerer vi ubrukte midlar.

Vedtak etter SMIL-forskrifta i kommunen vert gjort slik;

·     Tradisjonell SMIL - administrativt av tilsette på landbrukskontoret i Karmøy kommune.

·     UKL ekstra SMIL – lokal styringsgruppe Utvalde kulturlandskap.

 

Som Utvalgt Kulturlandskaps område (UKL) vil Utsira kommune få tilgang til en ekstra pott til fordeling.

 

Det vil også være mulig for eiere av landbrukseiendom å søke på midler via UKL SMIL tiltak på egen eiendom

 

SMIL forside Les revidert SMIL Strategi for 2022 til 2026