Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nå kan du søke koronamidler til næringslivet

Er din bedrift rammet av smitteverntiltakene? Nå kan du søke kommunen om støtte. Vi deler ut 200.000 kroner i ekstraordinære statlige koronamidler, og oppfordrer alle relevante aktører til å søke. Søknadsfrist 6. april 2021

 

Utsira kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av forholdene for det lokale næringslivet. Midlene kommunen nå deler ut vil være sårt tiltrengte midler for den delen av næringslivet som spesielt kjenner på koronasituasjonen. 

Vi oppfordrer lokale virksomheter, som har vært direkte eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak, om å søke. Dette gjelder særlig bedrifter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og som av ulike grunner faller utenfor andre kompensasjonsordninger. Virksomheter som ønsker å igangsette nye prosjekter kan også være aktuelle for støtte. 

Fordeling av midlene

Kommunen fordeler midlene i to kategorier; direkte kompensasjon til lokale virksomheter, samt midler til fellestiltak for Utsira næringsliv i regi av Utsira Næringsforum. Tildelingskriteriene ble vedtatt av formannskapet den 17. mars 2021. 

Størsteparten av midlene, 200.000 kroner, deles ut som direkte kompensasjon. I vurderingen av søknadene vil en legge vekt på en kombinasjon av hvor hardt virksomheten har blitt rammet av tiltakene, lokal tilknytning og hvor mange ansatte virksomheten sysselsetter lokalt. 

Ordningen rettes særlig mot virksomheter som har vært påbudt stengt, påbudt skjenkeforbud eller pålagt redusert skjenketid. I tillegg kan ordningen dekke virksomheter som har vært kraftig indirekte rammet, ved å for eksempel å være leverandør til slike virksomheter. 

Midler til felles tiltak sommeren 2021

Utsira kommune ser samtidig at det er behov for en felles innsats for å øke aktiviteten og markedsføringen for reiselivet fram mot sommeren 2021. 50.000 kroner er derfor øremerket fellestiltak for å trekke folk til Utsira.

Utsira Næringsforum får 50.000 kroner, til å gjennomføre slike kampanjer på vegne av fellesskapet på Utsira. 

Søknadsfrist 6. april 2021

Vi har forståelse for at flere aktører i næringslivet har likviditetsutfordringer og ønsker midlene fordelt så raskt som mulig. Vi skal legge til rette for en rask saksbehandling og utbetaling av midler, men samtidig sikre at det blir en god prosess rundt dette. Vi håper alle relevante aktører nå griper muligheten og søker. 

For mer informasjon ta kontakt med næringsutvikler Tore Meinert. 

Med vennlig hilsen 

Tore Meinert

Næringsutvikler 

Telefon: 97033360

E-post: tore.meinert@utsira.kommune.no

 Koronamidler