Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

CC - creative commons by KaVass på Flickr.com
Gjelder lokal næringsfond.

kommunestyre den 13. juni 2012 ble det vedtatt å foreta en fortløpende behandling av nye søknader etterhvert som disse kommer inn til behandling.  Kontaktperson: Rådmann

Formål:

Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging og lignende)

·Investering i bedrifter (utstyr/maskiner ved oppstart, utvidelse av mindre bedrifter)

Last ned søknadsskjema som doc eller pdf

Generelle krav til søknaden/søkeren:

Søknaden må inneholde:

Informasjon om søker/virksomhet/bedrift/kompetanse

Informasjon om søknadsformål/prosjekt

Kostnad/kapitalbehov, finansieringsplan og søknadssum til det omsøkte formålet

Revidert regnskap fra siste år for bedriften/virksomheten, dersom det ikke gjelder nyetablering

Tidspunkt for oppstart/gjennomføring av tiltaket
Andre relevante opplysninger om planer, utvikling, marked, alt. Løsninger og lignende for bedriften/tiltaket
Søknaden må komme til kommunen til behandling før oppstart av prosjektet
Kommunen må holdes orientert om ev. endringer i forhold til det som går fram av søknaden, det kan være endringer i søknadsformål, eller kapitalbehov, forsering av prosjektet, endret finansiering, eller lignende.
 
Les retningslinjer/vedtekter for kommunalt næringsfond i Utsira kommune - Nye retningslinjer med bla oppdatering av vedtatt fortløpende behandling siden 13. juni vil komme i høst 2012 eller vårparten 2013

Kontaktperson Næringsfond - Rådmann