Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Nye koronamidler til lokalt næringsliv

Utsira kommune har fått 250 000 kroner av en nasjonal pott til lokalt næringsliv som er rammet av smittevernstiltak.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en «ventilordning», for å kompensere lokale virksomheter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Særlig ser Kommunal- og moderniseringsdepartementet for seg støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i år. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Næringsutvikler i Utsira kommune, Tore Meinert, vil kalle inn representanter for næringslivet og Utsira Næringsforum til et Teams-møte så raskt som mulig, slik at fordelingen kan skje så fort som mulig.

I fjor fikk Utsira en ramme på 703 215 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fordeling blant bedrifter som hadde utfordringer på grunn av korona-situasjonen. Disse pengene ble fordelt etter behandling av innkomne søknader.

Med vennlig hilsen
Tore Meinert
Næringsutvikler