Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Energi

Utsira Kommune satser på Fornybar Energi
Energi
Utsira har huset verdens første Vind- hydrogen anlegg og verdens 10 første Hydrogenhusstander fra 2004-2010. Utsira kommune ønsker å være et utstillingsvindu for alternativ energi og vi har de beste naturgitte forutsetninger for vind og bølgekraft på SørVestlandet.

Her finner du litt om Utsira Vindpark - wiki, initiativtakere og samarbeidspartnere som var involvert. Vindturbinene er levert av Enercon og utgjøres av to E-40 med 600 kW og 44 m rotordiameter.

De to vindmøllene som står plassert på Utsira kan levere nok strøm til å drive hele Utsira samfunnet. Ved vinder fra 8 m/s til 22 m/s produserer vindturbinene 1,2 MW og max forbruk på Utsira er ca 900 kwh.

Solvind AS kjøpte vindmøllene av Statoil i 2011.

Haugaland Kraft / Fagne AS har videreført arbeidet med Utsira katapult der de to vindmøllene er knyttet opp i et lukket smart-grid. Les mer om Utsira FoU.
Smart grid

Utsira Nord vil bli Norges neste store fornybarprosjekt,.. Les mer på våre Utsira Nord sider. Utsira kommune har bidratt til samlokalisering av substasjoner og egennytte for Utsira-samfunnet i veileder for utbygging av Utsira Nord. 

Folkemøte om SWAY - Utsira Offshore Vindmøllepark

En god side om fornybar energi på fornybar.no

Siste energiutreding 2009 for Utsira kommune ligger her