Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kystlynghei vurderes som ny verneverdig landskap etter Naturmangfoldloven

Årets røsslyngblomstring har nettopp startet
Direktoratet for naturforvaltning har ute en Høring med forslag til ny forskrift og faggrunnlag for kystlynghei som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, på lik linje med slåttemyr og hule edelløvtrær.

Selve høringen med høringsfrist den 1. november finnes her. Fag grunnlaget finnes her (bakgrunnstoff om kystlynghei) i pdf 

Utsira Kommune er i kjerneområde for kystlynghei og allerde i 1984 pekt ut som verneverdig kystlynghei landskap. Mange av referanserapportene fra kulturlandskap er beskrevet ut i fra vegetasjonsanalyser fra Utsira. 

Utsira Kommune har allerede et pågående arbeide med hjelp til organisering av lyngsviing og fjerning av frøspredt sitkagran i kystlyngheia. 

photo