Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2013

Lomviveggen - Rasteplass for voksen lomvi
Årets tellinger ble gjennomført den 16 juni. Normalt telletidspunkt er rundt den 10 juni, men vind og landsjø sørget for senere telletidspunkt.

Svak oppgang på toppskarv etter fjorårets bunnnoteringer

Totalt ble det registrert 62 reir (35 reir i 2012) og 103 unger/egg (61 egg/unger 2012) i totalt reirinnhold. Av 62 reir var hele 16 omlagte reir som følge av mye landsjø og store vannansamlinger i pytter.

Toppskarven utgjør den tallrikeste hekkearten på Spannholmane og er blandt de fem største hekkebestand i Rogaland bortsett fra Kjørholmen (2800 par) i Sola Kommune, Ferkingstadøyene, Jarstein (135) og Urter (130) i Karmøy kommune. Spannholmane har hatt stabile hekkebestander av toppskarv fra 1992 til 2009.

Stabilt for alkefugl: Lomvi 13 egg/unger og 45 adulte fugl, alke 7 egg/unger og 20 adulte fugl

Registrerte data på artsobservasjoner.no 

null  Toppskarv   103 pull     reir, egg/unger   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Toppskarv   85 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Lomvi   13 pull     reir, egg/unger   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Lomvi   45 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Alke   7 pull     reir, egg/unger   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Alke   20 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Lunde   15 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Skjærpiplerke   4 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Havhest   2 ad i par    permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Ravn   1 ind.       Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Sildemåke   40 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Gråmåke   30 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Svartbak   5 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Svartand   120 2K null       Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Ærfugl   40 2K null       Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null
null  Teist   14 ad     permanent revir   Spannholmane, Utsira, Ro     16.6 2013 null Lagt inn med webskjema  Atle Grimsby    null

Vi minner om fredningsbestemmelser for Spannholmane Naturreservat: 

Av fredningsbestemmelsene framgår det at det er ilandstignings- og ferdselsforbud på Spannholmane og i en 50 m sjøsone omkring, fra 15. april til og med 1. august. I resten av året skal ferdslen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres. Alle tekniske inngrep er forbudt. 
Fredningsbestemmelsene er ikke til hinder for ferdsel og tiltak i forbindelse med oppsyn og forvaltnigsøyemed, utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere, med registrerte båter for utøvelse av gjeldene fiskerettigheter, samt drift og vedlikehold av fyrvesenet anlegg og nødvendig ferdsel i denne forbindelse. 

Les mer om Spannholmanen sjøfuglreservat her

Komplette data fra tellingene startet i 1992 til juni 2013