Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2017

Stabilt for lomvi som har enkelte hekkende par i raste-veggen på holmen.
Årets tellinger ble gjennomført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv og flere hekkende måker siden siste år....

Årets tellinger viser en svak oppgang i antall hekkende toppskarv og fortsatt stabilt for alkefugl. Det virker som om Spannholmane har vært spart for de verste predasjoner fra kråke, ravn og vandrefalk i år. Som tidligere år er det mye sjødammer fra sjøsprøyt som har gjort mange av hekkeplassene uegnet til hekking. Vi ser også samme trend med flere hekkende måkefugl de seneste år. Det er fortsatt store mengder med mytende og rastende (ikke hekkende) svartbak, svartand og ærfugl i området.

Telledata fra Spannholmanen fra 1992 til 2017

Fjorårets spesielle 'gulbeinlomvi' under tellingen i 2016 på Spannholmane var fortsatt på plass. Men var nå blitt enda hvitere i drakten.

 'gulbein-lomvi' en sjelden variant. foto: Isak Grimsby Foto 2016: Isak Grimsby 'Gulbeinlomvien' i 2017 Foto: 2017 Atle

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.