Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2019

Lomvi, alke og lunde på ett brett.
Gode tall for tobis-spesialistene slik som lomvi og sildemåke. Ellers fortsatt labert i toppskarv kolonien

Endelig klaffet det med været slik at det var mulig å ta sjøfugloppsyn på Spannholmane, samt telle reirinnhold i toppskarv kolonien den 20. juni. Normalt telletidspunkt er rundt den 1 juni. De fleste reir hadde middels store unger og lite tydet på ferdiglagte kull med utfløyne unger.

Mest gledlig var det å se oppsving i lomvi-koloniene i ura inne på holmen, samt mange rastene voksne fugl, på sjøen rundt Spannholmane. Det var også god aktivitet på sildemåka. En klart forbedring i forhold til fjorårets telling og siste to ti tre år. Toppskarven har fått litt oppsving i forhold til siste års bunn-notering.

Se komplette telledata i vedlagt pdf eller søk opp Spannholmane på artsobservasjoner.no

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

lomvi unge i ura