Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Biologisk Mangfold

Artsmangfold, Rødlistearter og Svartelistearter

Admiral Vanessa Atalanta

Utsira Kommune består av en begrenset øybiografi. Kommunen har stort fokus på hvordan vi kan ta vare på artsmangfold i våre kystlyngheier og verneverdige kulturlandskap. Dagsommerfuglene er som smaragdene i våre forblåste hager.

Utsira Kommune var første Norske kommune (2007) med egen svarteliste over innførte dyr og planter som kan gjøre skade på vårt naturlige naturmiljø. Vi følger også med på våre truede og sjeldne arter på våre lister med Rødlistearter.

Støtt opp om artsobservasjoner.no

Utsira Fuglestasjon har lenge hatt et godt samarbeide med utviklere av rapportsystemet for fugler. Det er mulig å følge ringmerkeprosjektet på Utsira dag for dag og de fleste av 'fuglafolket' rapporterer sine funn på systemet. Utsira Fuglestasjon får sin siste-nytt spalte direkte levert fra artsobservasjoner.no

Andre naturmangfoldlenker i kommunen:
Utsira Skole sine registreringer på miljolare.no
Kommunen sin pattedyr-side.
Kommunen sine flora-sider
Utsira Kommune var første kommune ute med egen svarteliste

Gullflue - Lucilla sp

Rødlistearter i Utsira Kommune

Oppdatert rødliste etter Norsk Rødliste 2021

Kameltannspinner art nr 1600

Ny bloggpost fra Artsjakt på Utsira

File Total artsliste for Utsira

Listen ineholder fugler, blomster, lav, sopp, insekter, fisk og pattedyr. Pr 26/9-2012 over 1300 registrerte arter

Stort lyngheifly ble art nr 1300 for Utsira

Jostein Austevik primus-motor for samling av en komplett artsliste for Utsira fikk æren av å banke inn dokumentert art nr 1300 på søndag. Sveinung Larsen var fotograf

Kommunedelplan Naturmangfold

Utsira kommune har igangsatt arbeide med en kommunedelplan for hvordan vi kan ta vare på truede arter og hvordan vi kan bidra til økt Naturmangfold innen våre kommunegrenser. Utsira formannskap vedtok oppstart av kommunedelplan for Naturmangfold i mars 2023.