Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Mulig hekking av rødlistearten Åkerrikse på Utsira

Forhøsting i Siradalen
Åkerrikse var årlig hekkefugl i potetåkrene på Utsira under krigen og frem til 1950-tallet. Arten har gått kraftig tilbake etter omlegging av landbruket med ensidig fõrhøsting av gress og reir som forsvinner inn i slåmaskiner under rundballeproduksjon.

Utsira Kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland har gått til det drastiske skritt å inngå kontrakt med pakter/grunneier om å verne et større område som er antatt hekkeplass.

Åkerriksa har hatt fast spillplass siden slutten av mai på en lokalitet på Utsira. Vi har hatt årlige besøk av åkerrikse de seneste år, men disse forsvinner i løpet av en uke dersom de ikke får seg en partner. Denne åkerriksa var heldig med valg av en samarbeidsvillig grunneier. Det er begrensede arealer og kun en slått på Utsira så alle rundballer er svært kjærkomne her ute. 

Det er også viktig med det arbeidet som gjøres av fuglafolket som rapporterer inn funn til artsobservasjoner.no for å sikre god statlig oppfølging av rødlistearten. 

Fuglen har nå sluttet å spille og er vanskelig å overvåke, men det kan også være et godt tegn på at fuglen bruker energi på hekking. Vi har i alle fall gjort det som er mulig for en vellykket hekking på Utsira. 

Gammelt foto fra 'Fugler og Fuglafolk på Utsira'

Åkerrikse

 Oversikt over rødlistearter (sjeldne og truede arter) i kommunen.