Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Svarteliste - fremmede arter

Brunskogsnegl - Arion vulgaris

Fremmede dyr og planter som er innført til Utsira via mennesklig aktivitet og som kan gjøre stor skade på vårt særpregese natur og kultulandskap på Utsira. .

Utsira Kommune var første Norske Kommune med egen svarteliste i juni 2007 like etter at artsdatabanken lanserte Norsk svarteliste i 2007.

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland.Det er vedtatt egen forskrift for utsetting av fremmede treslag (inkl sitkagran og pyntegrønt) gjeldende fra 1 juli 2012. Samt ny kunnskap som er samlet i ny Nasjonal Svarteliste for Norge 2012

Svarteliste for Utsira Kommune 2012 vil være oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø, og mer samordnet med Handlingsplan i Rogaland og ny kunnskap som ligger i Nasjonal Svarteliste 2012

Fjerning av fremmede arter i sommer

Utsira kommune har stort fokus på fjerning av fremmede arter (svarteliste-arter) og bevaring av det opprinnelige vikinglandskapet som kystlyngheia vår representerer.

File Fremmedartsliste 2018

Oppdatert oversikt over fremmede arter som har høy risiko for å skade stedegen natur på Utsira, versjon nr 3. Oppdatert etter nasjonal svarteliste 2007, fremmedartsliste 2012 og nå sist Nasjonal fremmedartsliste pr juni 2018

Vi har oppdatert fremmedartslista vår

Den gamle 'svartelista' vår ble revidert sist i 2012. Siden den gang, har det blitt registrert flere nye fremmede planter, som er spredt ut i vår natur. Vi har også fått ny kunnskap med en ny Nasjonal fremmedartsliste 2018 som kom ut i juni i år.

Fremmedartsliste 'svarteliste' for Utsira Kommune

Fremmede dyr og planter som er innført til Utsira via mennesklig aktivitet og som kan gjøre stor skade på våre særpregede natur- og kultulandskap på Utsira.

Vi er i gang med Snegledugnaden 2017

Vi fortsetter snegledugnaden fra 2016, for å bli helt kvitt svarteliste-arten brunskogsnegl på Utsira. Fjorårets innsats har satt brunskogsneglen kraftig tilbake på Utsira. Men enkelte mer grisgrendte områder har oppsving slik som Ambarskleiv, Austre deler av Austrheim, fyrbakken og lignende steder.

Brunskogsnegl på veg til Trondheim

10 brunskogsnegler fra Utsira er på veg til Veterinærinstituttet for undersøkelser om Listeria bakterier.

Snegle-dugnad i Barnehagen

Utsira Barnehage plukket inn over 150 Brunskogsnegler i dag. Brunskogsneglen kommer opprinnelig fra Iberia (Spania), hører ikke naturlig hjemme på Utsira og har havnet på Utsira Kommune sin svarteliste (uønskede arter som gjør skade på vår natur).