Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sitkagrandugnad

Når 08.04.2017
fra 10:00 til 15:00
Hvor Merkeskogen til Vannverket
Navn, kontaktperson Arnstein Eek
Telefonnummer, kontaktperson 52750111
Legg hendelse til i kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Alle som er interessert i naturen på Utsira

DUGNAD FOR BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN PÅ UTSIRA.

Det inviteres til dugnad lørdag 8 april 2017 kl 1000 med fjerning av granplanter som har spredd seg utover i landskapet fra Utsira Vannverk og rundt skogen til John Reidar Skår.

Oppmøte ved Ringmerkeskogen . Ta med det du måtte ha av sag, hagesaks, grensaks eller øks. Vi har også litt utstyr hvis du ikke har slikt utstyr.

Dugnaden er et samarbeid mellom ringmerkegruppa i Utsira Fuglestasjon, Utsira kommune og grunneierne i området.

Vi håper på et godt oppmøte, og det er bruk for både store og små i alle aldre. Dess flere hender dess mer får vi fjernet.

Sitkagran dugnad i 2011 

Litt om bakgrunn for dugnaden:

Sitkagrana har sin opprinnelse frå de vestre delene av Nord-Amerika, og den kan bli opptil 40 meter høy.  Arten ble innført på Utsira på 1960 og 1970 tallet som skogstre, men også som leplanting.

Bakgrunnen for at Sitkagrana trives så godt på Utsira er at den tåler vind og salt svært godt. Treet vokser raskt og det produserer kongler med frø allerede etter 5 til 10 år. Frøene spirer lett, og det er registrert mellom 300 – 400 planter pr kvadratmeter.  Etter hvert som bestanden vokser seg til, kveles det meste av de lokale artene. Resultatet er manglende livsmangfold.

Etter at beitetrykket på Utsira ble redusert ser vi at Sitkagrana sprer seg med lynende fart.

I henhold til en naturprofessor jeg snakket med for en tid tilbake ville Utsira være skogkledd i løpet av et par generasjoner hvis ikke den ble ryddet bort eller at beitetrykket blir økt.
Det gir oss skremmende perspektiver for det åpne kystlandskapet og artsmangfoldet på Utsira dersom ikke beitetrykket blir oppretthold og frøspredningen holdt i sjakk. .

Sitkagranplantingen på Utsira kan på et vis sammenlignes med utsettingen av kaninene i Australia. 

Konklusjonen er at disse trærne utgjør en stor risiko for den flotte naturen vi har på Utsira.