Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Snegle-dugnad i Barnehagen

Ivrige snegleplukkere
Utsira Barnehage plukket inn over 150 Brunskogsnegler i dag. Brunskogsneglen kommer opprinnelig fra Iberia (Spania), hører ikke naturlig hjemme på Utsira og har havnet på Utsira Kommune sin svarteliste (uønskede arter som gjør skade på vår natur).

August er en fin tid for å knerte flest mulig brunskogsnegl Arion vulgaris. De voksne brunskogsneglene skal snart legge egg (i september) som klekkes i oktober. De voksne sneglene dør mens de små ny-klekkede brunskogsneglene overvintrer. Hver brunskogsnegl kan legge opptil 400 egg. 

Les mer om brunskogsnegl og andre fremmede arter som gjør skade på vår natur i Utsira Kommune sin Svarteliste. Selve svartelista med presentasjon av fremmede arter og nærmere om hvordan de ulike arter kan bekjempes

Alle som har svartelistede arter på sin eiendom har et ansvar for å hindre videre spredning av arten. Noen arter som brunskogsneg og sitkagran krever større dugnader for at man skal lykkes med å bekjempe videre spredning. 

Dagens dugnad i barnehagen har spart oss for opptil 60.000 klekkede egg i oktober! 

Snegledugand i Barnehagen

Takk for innsatsen :-)