Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Svarteliste for Utsira Kommune

Brunskogsnegl - Arion vulgaris
Fremmede dyr og planter som er innført til Utsira via mennesklig aktivitet og som kan gjøre stor skade på vårt særpregese natur og kultulandskap på Utsira. .

Utsira Kommune var første Norske Kommune med egen svarteliste i juni 2007 like etter at artsdatabanken lanserte Norsk svarteliste i 2007.

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland.Det er vedtatt egen forskrift for utsetting av fremmede treslag (inkl sitkagran og pyntegrønt) gjeldende fra 1 juli 2012. Samt ny kunnskap som er samlet i ny Nasjonal Svarteliste for Norge 2012

Svarteliste for Utsira Kommune 2012 vil være oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø, og mer samordnet med Handlingsplan i Rogaland og ny kunnskap som ligger i Nasjonal Svarteliste 2012

Historikk:  Svarteliste for Utsira kommune fra 2007:  (se egen publikasjon på issuu.com)