Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Generelt

Beskrivelse

Legemiddelassistert rehabilitering skal hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (såkalte opiater), til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Sterkt vanedannende legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen. Ulike kontrolltiltak skal sikre forsvarlig oppfølging av pasienten og at uvedkommende ikke får tilgang til legemidlet.

Spesialisthelsetjenesten skal ta initiativ til å utarbeide en individuell plan for å koordinere de ulike tiltakene som gjøres. Dette skal skje i samrbeid med pasienten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, allmennlege i primærhelsetjenesten, barnevernstjenesten og andre aktuelle instanser.

Kriterier/vilkår

Det skal foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre tiltak skal konkret vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

Partnere

  • Spesialisthelsetjenesten
  • Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Allmennlege i primærhelsetjenesten
  • Barnevernstjenesten 
  • Andre aktuelle instanser

Regelverk

Søknad

Veiledning

Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering etter henvisning fra allmennlege eller sosialtjenesten. Gjennomføring av behandlingen og rekvirering av legemidler kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

Klage

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasientrettighetsloven henvende deg til tjenesteyter/institusjon. Neste trinn er Helsetilsynet i fylket.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-20 09:04:36

Gyldig fra

2010-02-19 00:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: