Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomsskatt – Takstmann har vært på besøk!

Som tillyst i skriv til alle eiere av boliger og tomter på Utsira, skal alle eiendommer skatteetaten ikke har fastsatt formuesgrunnlag for, besiktiges.

Takstmann Ole Torgersen, Verditakst AS, gjorde denne jobben lørdag 6.3.

Totalt ble 117 boliger besiktiget. Torgersen tok også masse bilder som han via gps-koordinater og kartverk får plassert på riktig gnr/bnr.  Verditakst As arbeider nå videre med sine regneark, kart, bilder, kalkyler og inntrykk fra besiktigelsen for å få satt takstene mest mulig riktig.

Siden kommunen har valgt å ta utgangspunkt i Skatteetatens formuesgrunnlag, settes de lokale takster i et visst forhold til disse. Dvs de «kalibreres» i forhold til de eiendommer som har fått formuesgrunnlag. Takstene blir likevel ikke «like». Grunnen til dette er at de takster som fastsettes lokalt skal stå i 10 år med samme beløp, mens formuesgrunnlagene vil endre seg årlig i takt med boligprisutviklingen.

De som får lokal takst skal dermed forvente å få en takst som målt over en 10 årsperiode vil være mest mulig lik formuesgrunnlagene.

Takstene for formuesgrunnlag er relativt grove anslag basert på innrapporterte arealer (primærrom), boligtype, opprinnelig byggeår og geografisk beliggenhet. De lokale takstene skal for å være likeverdige likeledes være grove anslag, ikke finmasket matematikk.

Siden kommunens takster for «verker og bruk» er satt i 2010, må nye takster nå settes til samme inntektsnivå. Takstene neddiskonteres derfor til 2010 verdi og de vil stå til 2020.

I tilknytning til skatteseddelen som produseres 1. april vil seddelen for de lokale takstene inneholde informasjon om hvilken standard som er lagt til grunn (4 kategorier) for taksten og i hvilken arealgruppe bygget er vurdert å høre til. Takstnemda vurderer at beliggenheten til alle bygg er «Utsira» og har valgt å ikke skille mellom solrik tomt, utsikt osv.

Spørsmål rettes til Verditakst AS, Hegdehaugveien 31 0352 OSLO, post@verditakst.no

Når takstene foreligger har du 6 uker til å vurdere om du vil klage. Resultatet av en klage kan gå begge veger. Det er Overtakstnemda i Utsira kommune som avgjør klager.

Rune Solevåg

sekretær