Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomsskatteliste 2017

Sørevågen Foto: Atle Grimsby

null

KUNNGJØRING 

EIENDOMSSKATTELISTE 2017 UTSIRA KOMMUNE 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2017 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2017 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2017. 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. 

Kommunestyret har vedtatt følgende satser: 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget. 

For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget. Det gis et brunnfradrag på kr 100.000. 

 

Utsira, 15.februar 2017 

Utsira kommunekasse