Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomsskatteliste 2021 Utsira kommune

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2021 og med hjemmel i eiendomsskattelovens 515 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2021 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2021.
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret imen seks uker (innen 18. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:

Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Det er foretatt generell omtaksering av alle satser fra 2021.

Klage sendes:

Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret

Pb 63

5547 UTSIRA

Eller via epost til post@utsira.kommune.no

Skatt på verker og bruk. Her er liste over skatteinntekter fra næringslivet på Utsira