Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

I dag går det ut brev til alle eiere av faste eiendommer i kommunen med informasjon om eiendomsskatt fra og med 2015.

I utsendelsen går det fram informasjon om en kommende verditakst, politisk vedtak og informasjon om vår lokale takstnemd. 

INNFØRING AV FULL EIENDOMSSKATT – TAKSERING AV EIENDOMMER

Utsira kommunestyre vedtok 18.12.2014 å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune. 

Vi har i mange år hatt eiendomsskatt kun for «verker og bruk» (gassrørledning, vindmøller, tele- og kraftledninger). Utvidelsen fra 2015 betyr at også boliger, fritidseiendom og næringseiendom får eiendomsskatt. 

For boliger og hytter innrømmes et bunnfradrag på kr 250.000 i takstene. I forbindelse med dette har vi frist for utskrivning av takster og skattesedler pr 1. april 2015. Skatten forfaller i to terminer vår og høst 2015. 

Det er vedtatt skattesats på 2,6 ‰ (og bunnfradrag kr 250.000) for bolig og fritidseiendom, mens den generelle satsen er på 7 ‰ 

Vi vil benytte skatteetatens formuegrunnlag for verdisetting av boliger. Dvs at de boliger som har fått takst ikke skal besiktiges/takseres lokalt. 

Kommunen vil lokalt taksere fritidseiendommer, næringseiendommer, våningshus på gård. Fra før har vi taksert «verker og bruk» i 2010. Alle takster skal gjelde fra samme tidspunkt og nye takster vil bli justert til 2010-nivå.

Vi har samlet all informasjon om eiendomsskatten på Utsira i en egen mappe på vår hjemmeside

                     Eiendomskatt i Utsira Kommune

I kommunestyrevedtak av 18.12.2014 ble det vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune.