Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

KUNNGJØRING EIENDOMSSKATTELISTE 2022

Eiendomsskatt skrives i 2022 ut på kun næringseiendom, kraftanlegg, vindkraft, kraftnett og anlegg omfattet av særskatteregler for petroleumsvirksomhet.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2022 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2022.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker (innen 12. april).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser: Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

Klage sendes: Utsira kommune v/ eiendomsskattekontoret Pb 63 5547 UTSIRA Eller via epost til post@utsira.kommune.no Utsira,

2. februar 2022 Utsira kommunekasse