Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kunngjøring utlegg av eiendomsskatteliste 2020

Listene vil ligge ute til offentlig gjennomsyn på nett og i administrasjonen på Siratun fra 1. - 23. mars 2020.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2020 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten for 2020 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens servivceskranke fra 1.-23. mars 2020.

Samt på nett her (klikk på lenke)

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremme hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendesskriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra kunngjøring (12.april 2020).

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:

Den alminnelige eiendomsskattetakstener fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.

For bolig- og fritidseiendom er eiendomsskattetaksten fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget. Det gis et bunnfradrag på kr 100.000,-.

Siste alminnelige taksering var i 2010. Kommunestyret har vedtatt å kontorjustere satsene fra 2020 med 10% (§8-4A). Ny lovgivning gjør at reduksjonsfradrag i takstene er økt til 30% for bolig- og fritidseiendom.

Utsira 4. februar 2020

Utsira kommunekasse

kontakt