Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Presisering om eiendomsskatt

Vi har fått 2-3 henvendelser om lovligheten i vårt vedtak om 2,6 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Bakgrunnen er at det står i loven at det første året eiendomsskatt innføres ikke er lov til å kreve mer enn 2 promiller.

Saken er den at Utsira kommune innførte eiendomsskatt på slutten av 80-tallet. Nå utvider vi grunnlaget til å gjelde også boliger og fritidsboliger. Da er det etter det vi bringer til erfaring i orden med en høyere promille!

Vedtaket innebærer også et bunnfradrag for hus og fritidsboliger på kr 250.000. Skattetrykket er derfor reelt sett heller ikke høyere, enn det ville vært om promillen var lavere og det ikke ble gitt bunnfradrag.  Kommunestyret ble forespeilet at en normal bolig skal måtte betale 2-3.000 kroner i eiendomsskatt. Dette ser det ut til at vi får til med nåværende satser og bunnfradrag.

For de 72 boliger vi har fått et eksisterende formuesgrunnlag fra skatteetaten, vil skatten samlet bli ca kr 180.000, eller kr 2.500 i gjennomsnitt.

Boliger, fritidseiendommer, våningshus og næringseiendom som ikke har formuesgrunnlag takseres nå i mars.

For næringseiendommer, tomter og «verker og bruk» er satsen 7 promiller.

Vi håper på medspill i prosessen framover, slik at takstnemda får fattet gode vedtak!