Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Generelt

Beskrivelse

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder

  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve
  • karakter i orden og oppførsel

Du kan også klage på realkompetansevurdering. I grunnskolen kan du dessuten klage på terminkarakteren som står på vitnemålet.

Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Fristen for å klage på fag- og svenneprøven og realkompetansevurdering er tre uker.  Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakter eller karakter for praktisk eksamen.  Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

Målgruppe

  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller den som du har gitt skriftlig fullmakt)
  • Foreldre til umyndige elever, lærlinger eller privatister har selvstendig klagerett

Kriterier/vilkår

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Klagen må være skriftlig. Den må underskrives av deg som klager eller av den som du har gitt fullmakt.  Oppgi det vedtaket som du klager på. Du bør begrunne klagen, men det er ikke nødvendig hvis du klager på en skriftlig eksamenskarakter. Klagen sender du til den skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til skolen der eksamen ble holdt. Klage på fag-/svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

Varighet

Skolen/klageinstansen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. For muntlig eksamen spesielt gjelder at hvis du får medhold, så skal karakteren anulleres og du har rett til å gå opp til ny eksamen.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 17:41:05

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: