Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Planer, Budsjett, Regnskap og organisasjonsutvikling

Felles innfallsport til Kommunens styringsdokumenter og retningsvalg

Overordnet planarbeide - Kommuneplan

Les mer under tema - individ og samfunn - Samfunnsplanlegging

 

Ledelse og arbeidsverktøy

Økonomiplan

Interessert i å følge med på våre Økonomiplaner. Følg det rullerende planarbeide her.. Vi behandler nå økonomiplan 2017 til 2020.

Budsjett

Budsjett og budsjettprosesser i Utsira kommune

Kommunale avgifter

Betalingssatser for kommunale avgifter

File Oppdatert delegeringsreglement

Hvem har myndighet til å gjøre endelige vedtak.. iht lovverket?