Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Planer, Budsjett, Regnskap og organisasjonsutvikling

Felles innfallsport til Kommunens styringsdokumenter og retningsvalg

Overordnet planarbeide - Kommuneplan

Les mer under tema - individ og samfunn - Samfunnsplanlegging

 

Ledelse og arbeidsverktøy

Økonomiplan

Interessert i å følge med på våre Økonomiplaner? Følg det rullerende planarbeide her.. Utsira Kommunestyre vedtok økonomiplan 2018 til 2021 den 14. desember 2017.

Budsjett

Budsjett og budsjettprosesser i Utsira kommune

Kommunale avgifter

Betalingssatser for kommunale avgifter

File Oppdatert delegeringsreglement

Hvem har myndighet til å gjøre endelige vedtak.. iht lovverket?

File Vedtatt finansreglement 2017

Vedtas en gang pr valgperiode. Gyldig fra 01.10.2017

Høring av økonomiplan, budsjett og betalingssatser

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2018 legges ut til høring med høringsfrist 11. desember

Image Ordfører - Marte Eide Klovning

Foto: Karianne Klovning - kariannananas