Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Planer, Budsjett, Regnskap og organisasjonsutvikling

Felles innfallsport til Kommunens styringsdokumenter og retningsvalg

Overordnet planarbeide - Kommuneplan

Les mer under tema - individ og samfunn - Samfunnsplanlegging

 

Ledelse og arbeidsverktøy

Økonomiplan

Gjeldende økonomiplan 2022 - 2025 ble verdtatt i kommunestyret den 16. desember 2021.

Budsjett

Budsjett for 2022 ble vedtatt i kommunestyret den 16. desember 2021

Kommunale avgifter

Betalingssatser for kommunale avgifter. Utsira kommune har vedtatt nye gebyrssatser for 2022.

File Oppdatert delegeringsreglement

Hvem har myndighet til å gjøre endelige vedtak.. iht lovverket?

File Vedtatt finansreglement 2017

Vedtas en gang pr valgperiode. Gyldig fra 01.10.2017

Image Ordfører - Marte Eide Klovning

Foto: Karianne Klovning - kariannananas

Formannskapets høringsforslag Økonomiplan 2021 - 2024

Utsira kommune jobber med økonomiplan 2021-2024, budsjett 2021 og nye gebyrsatser for 2021.