Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring av økonomiplan, budsjett og betalingssatser

Forside - økonomiplan
Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2018 legges ut til høring med høringsfrist 11. desember

Kunngjøring

                                                                                               Utsira, den 28.11.2017

 OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette følgende dokumenter ut til offentlig høring:

·        Økonomiplan 2018-2021

·        Kommunebudsjett 2018

·        Betalingssatser og gebyrer 2018

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket.  Andre som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost post@utsira.kommune.no

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig vedtak i kommunestyret 14. desember 2017.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning