Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Offentlig høring: Økonomiplan og budsjett

                                                                                               Utsira, den 05.12.2016

 

Kunngjøring

 

Offentlig høring: Økonomiplan og budsjett

Formannskapet legger i henhold til kommuneloven 4.12.16. ut forslag til

·        økonomiplan 2017-2020 og

·        kommunebudsjett for 2017 inkludert forslag til gebyrer og avgifter,

til offentlig høring. Høringsinnspill kan sendes kommunen ved rådmannen, post@utsira.kommune.no, eller selvsagt også formidles direkte til den enkelte politiker. Høringsperioden er 14 dager.

Kommunestyret har møte 19. desember. Høringsdokumentene kan lastes ned på kommunens internettsider, eller lånes i kommuneadministrasjonen.

 

Rune Solevåg

Økonomisjef

 

saksbehandler