Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Innføring av nasjonal forskrift på Ytre Haugalandet

Smittesituasjonen i kommunene på Haugalandet er i utvikling. Regjeringen har med bakgrunn i dette vedtatt en nasjonal forskrift som gjelder fra midnatt i dag, den 16. mars til og med 11. april.

Statsforvalteren i Rogaland ber regjeringen og nasjonale helsemyndigheter om å innføre nasjonal forskrift på Haugalandet med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunene som en følge av Covid-19.

Bakgrunnen for henvendelsen

Smittesituasjonen på ytre Haugalandet er under stekt press. Haugalandet har hatt en krevende situasjon over lang tid, spesielt i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Haugesund har hatt økende smitte de siste seks dagene, og 27 smittede i dag. Det er også påvist smitte som kan knyttes til Haugesund i kommunene Karmøy, Tysvær og Vindafjord. Utsira og Bokn er små øykommuner uten smitte, men er tett sammenvevd i samme bo- og arbeidsmarkedsregion med mye mobilitet på tvers av kommunene. Det samme gjelder Sveio som ligger i Vestland fylke.

Forskriften innebærer at en lang rekke virksomheter må stenges ned fra midnatt.  Målet er å redusere smittespredningen.

Disse må holde stengt

Fra midnatt må følgende virksomheter holde stengt frem til og med 11. april 2021:

Serveringssteder, utesteder, butikker, varehus, treningssentre, svømmehaller, badeland og så videre, tros- og livssynshus, biblioteker, fornøyelsesparker, museer, kinoer, teatre og tilsvarende.

Det er unntak fra bestemmelsen. Blant annet kan matbutikker holde åpent og tillatt med take-away bestillinger. Det blir skjenkestopp og forbud mot arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser. Det er en plikt å bruke munnbind i offentlig rom hvor en meters-regelen ikke kan overholdes.

Tiltaksnivå A, kapittel 5A, særlig høyt tiltaksnivå, på regjeringens nettsider >>>

Med hilsen

rådmenn og kommunedirektør

Sigurd Eikje                       Tysvær kommune

Vibeke Vikse Johnsen       Karmøy kommune

Bjørn K. Aadnesen            Utsira kommune

Ingeborg Skjølingstad       Bokn kommune

Jostein Førre                     Sveio kommune

Yngve Bergesen               Vindafjord kommune

Ole Bernt Thorbjørnsen    Haugesund kommune

kommunevåpen